تفاهم تولید سیلندر موتور بنز با شرکت تراکتور سازی تبریز

جلسه و مذاکره دکتر ملکی به همراه استاندار محترم اردبیل و جناب آقای مرتضی ال…

پروژه کامیون شرکت صنعتی حدید مبتکران در یک نگاه

پروژه کامیون شرکت صنعتی حدید مبتکران در یک نگاه…

تصاویر مستند از داخل سوله های کارخانه کامیون سازی

کارخانه کامیون سازی شرکت حدید مبتکران - اردبیل - 24 تیرماه 1397 تص…

گزارش تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر

گزارش تصویری تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر با ظرفیت…

بازدید جناب مهندس معظمی معاونت محترم وزیر صنعت

بازدید جناب مهندس معظمی معاونت محترم وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش …

بازدید وزیر کار و رفاه از سایت استان اردبیل

بازدید وزیر کار و رفاه به همراه استاندار محترم استان اردبیل و دکتر ملکی ن…

جلسه ی هماهنگی سال96 با همکاران شرکتZF

جلسه ی هماهنگی سال96 با همکاران شرکت ZF…