توپی رکلاینر یکی از بخش های مهم اسکلت صندلی جهت حفظ ایمنی سرنشین و همچنین تنظیم موقعیت پشتی صندلی میباشد که بدلیل دقت بالای ساخت ، تا سال 1391 وارداتی بوده و پس از آن به دلیل تحریم های اقتصادی ، و با همکاری شرکت FEIN TOOLS سوئیس با خرید و نصب پرس های فاین و راه اندازی خط تولید رکلاینر شروع به داخلی سازی آن نمودیم.