پروژه کامیون شرکت صنعتی حدید مبتکران در یک نگاه

پروژه کامیون شرکت صنعتی حدید مبتکران در یک نگاه…

تصاویر مستند از داخل سوله های کارخانه کامیون سازی

کارخانه کامیون سازی شرکت حدید مبتکران - اردبیل - 24 تیرماه 1397 تص…

گزارش تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر

گزارش تصویری تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر با ظرفیت…