شرکت صنعتی حدید مبتکران از سال 2008 فعالیت در خصوص خودروهای سنگین (heavy truck) را آغاز نموده است. در این راستا طراحی بسیاری از اجزاء خودرو از جمله بدنه(Body) تریم داخل و خارج(interior and Exterior trim) و همچنین قطعات الحاقی شاسی (chassis attachment parts) مانند(bumper – fender – footsteps ) را با استفاده از متخصیصن مجرب داخلی و همچنین مشاورین خارجی به انجام رسانده است.

استفاده از قوای محرکه شامل (axle , gearbox , engine) و سایر قطعات (carryover) از برندهای معروف و معتبر جهانی از جمله مرسدس بنز نیز مدنظر قرار گرفته است. این خودرو ها در انواع (tipper 6*4, tipper 4*2, trailer 4*2, trailer 6*4) طراحی و تولید میگردند.

اولین نمونه کامیون از نوع tipper 6*4 بزودی در ماههای آینده تولید و روانه بازار خواهد شد. لازم به ذکر است تولید قطعات منفصله (separate parts) با استفاده از تجهیزات و امکانات سایت اصلی حدید مبتکران در تهران انجام میپذیرد و خط مونتاژ خودرو در سایت جدید حدید مبتکران واقع در استان اردبیل خواهد بود.

HM21 Technical Specification   مشخصات کمپرسی چاپار HM21
Engineموتور
 Engine
TypeMB-OM 457 LA_Turbocharger & Intercoolerمدل
Manufacturer Co.Daimler Chryslerشرکت سازنده
Power354 hp at 1900 rpmقدرت
Max. Torque1850 Nm at 1100 rpmحداکثر گشتاور
No. of Cylinder6 in-Lineتعداد سیلندر
Displacement11967 ccحجم سیلندر
Environmental StandardEURO IIIاستاندارد زیست محیطی
Compression Ratio17.25:1نسبت تراکم
No. of Valve24تعداد سوپاپ
Gear Boxگیربکس
 Gearbox
TypeG240-16مدل
Manufacturer Co.Daimler Chryslerشرکت سازنده
Gear Box TypeSynchromesh Typeنوع گیر بکس
Speed16+2تعداد دنده
Gear Ratio11.72-0.69نسبت تبدیل دنده
Max. Input TorqueNmحداکثر گشتاور ورودی
Axelsمحورها
 Front-Axle Rear-axle
Front Axle TypeVL4/7 D-7.0مدل محور جلو
Manufacturer Co.Daimler Chryslerشرکت سازنده
Positive Camber Angle0.77°زاویه خمیدگی چرخ
Toe In Angle0.24°زاویه تئو داخلی
Max. Rotation Angle48°حداکثر زاویه چرخ
18.5 mقطر دایره چرخش
Middle Axle TypeHD7/016 DG-13مدل محور وسط
Axle Ratio6/629نسبت انتقال نیرو
Max. Load13000 Kgبیشترین حد بارگذاری
Rear Axle TypeHL7/015 D-13مدل محور عقب
Axle Ratio6/629نسبت انتقال نیرو
Max. Load13000 Kgبیشترین حد بارگذاری
Steering Boxجعبه فرمان
 Steering
Steering Box TypeMB LS 8- Hydrolicنوع جعبه فرمان
Steering Gear Ratioنسبت جعبه فرمان
Pitman-Arm Rotation42°حداکثر زاویه گردش
Steering Wheel Turnsتعداد گردش دوران
Max. Working Pressurebarحداکثر فشار برای کارکرد
Suspention Systemسیستم تعلیق
 Chapar-(3)
Front AxleLeaf Spring-Damperمحور جلو
Rear AxlesLeaf Spring Connected To Mandal?-Damperمحورهای عقب
Brake systemسیستم ترمز
Brake TypeDrum Brakeنوع ترمز
Brake SystemABSسیستم ترمز
Wheelچرخ ها
Ring9.00×22.5رینگ
Tire315/80 R22.5تایر
Electrical Systemسیستم برق
Battery Capacity2×12 V / 117 Ahظرفیت باطری ها
Generator28 V / 35 Aدینام
Start24 V / 4.4 Kwاستارت
Dimensionsابعاد
 Chapar-(7) Chapar-(2)
length7492 mmطول کل
Height (Without Load)3315 mmارتفاع کل (بدون بار)
Width2500 mmعرض کل
Weelbase3900 mmفاصله دو محور
Chassis Height1138 mmارتفاع روی شاسی از زمین (بدون بار)
Front Chassis Width765 mmعرض شاسی در جلو
Rear Chassis Width765 mmعرض شاسی در عقب
Weightsاوزان
Load On Front Axle4750 Kgبار وارده بر محور جلو (بدون بار)
Load On Middle Axle2120 kgباروارده بر محور وسط (بدون بار)
Load On Rear Axle2120 Kgبار وارده بر محور عقب (بدون بار)
Total Weight (Without Load)8990 Kgوزن کل (بدون بار)
Manufacturer’s G.V.W33000 Kgوزن کل ناخالص مجاز سازنده
Fuel Systemمخزن سوخت
Capacity400 L – Metallicحجم مخزن
Cabinاتاق
 Chapar-(6)
Bedroomyes, one bedاتاق خواب
Air Conditionyesتهویه مطبوع
Digital Displayyes,With Termometrنمایشگر دیجیتال
Smart Service Systemyesسیستم سرویس و نگهداری هوشمند
Hydrolic Tiltyes,70°بالابر هیدرولیکی