امضای توافق نامه تولید سیلندر و سر سیلندر موتور بنز با شرکت تراکتور سازی تبریز

امضای توافق نامه اولیه تولید سیلندر 457 و سر سیلندر برای کارخانه …

امضای تفاهم نامه تولید موتور بنز با شرکت ایدم تبریز

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک استاندار اردبیل و نماینده مردم مشکین شهر …

بازدید از خطوط تولید شرکت ایدم تبریز

بازدید دکتر ملکی نماینده مردم مشکین شهر ، مهندس بهنام جو استاندار…

تفاهم تولید سیلندر موتور بنز با شرکت تراکتور سازی تبریز

جلسه و مذاکره دکتر ملکی به همراه استاندار محترم اردبیل و جناب آقای مرتضی ال…