امضای توافق نامه تولید سیلندر و سر سیلندر موتور بنز با شرکت تراکتور سازی تبریز

امضای توافق نامه اولیه تولید سیلندر 457 و سر سیلندر برای کارخانه کامیون سازی مشکین شهر بین استاندار اردبیل و مدیر عامل تراکتور سازی