بازدید از خطوط تولید شرکت ایدم تبریز

بازدید دکتر ملکی نماینده مردم مشکین شهر ، مهندس بهنام جو استاندار اردبیل ،دکتر حسین زاده معاون اقتصادی استاندار به همراه هیأت همراه از خط تولید موتور و سیلندر کارخانه ایدم تبریز /تبریز 8 آذر ماه 97