تفاهم تولید سیلندر موتور بنز با شرکت تراکتور سازی تبریز

جلسه و مذاکره دکتر ملکی به همراه استاندار محترم اردبیل و جناب آقای مرتضی اله وردی مدیر عامل کارخانه کامیون سازی مشکین شهر با مدیر عامل کارخانه ریخته گری شرکت تراکتور سازی تبریز برای تولید سیلندر 457 مورد استفاده در کارخانه کامیون سازی مشکین شهر