گزارش تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر

گزارش تصویری تسنیم از استارت کارخانه کامیون سازی مشکین شهر با ظرفیت تولید سالانه 3000 کامیون و اشتغال5000 نفر

وقتی دانش و توان مهندسان بومی با حمایت سرمایه گذاران و مسئولان به بار می نشیند

گزارش تصویری تسنیم