تیم والیبال حدید مبتکران، در اولین حضور خود در مسابقات کارگران استان تهران، توانست با پشت سر گذاشتن تیم های پیکان، دخانیات و سایپا ، به مرحله فینال راه پیدا کند و در فینال مسابقات ، مقابل تیم قدرتمند بهره برداری مترو، نتیجه را واگذار و به مقام دومی نائل گردید .