نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران (تولید-صادرات) در تاریخ 9 الی 12 اسفندماه 1394 (12:00 الی 20:00) در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی های شرکت های خودرو ساز، قطعه ساز و سایر شرکت ها، موسسات و نهاد های علمی، پروژه ای و خدماتی که در داخل ایران فعالیت می کنند، می باشد.
شرکت صنعتی حدید مبتکران، به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع صندلی خودرو در ایران، مقدم شما بازدیدکنندگان و متخصصان صنعت خودرو را در سومین نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران در سالن 31A گرامی می دارد.

http://www.exhibition.iaiic.com/fa/index.php/visitors-8/participator-names.html