امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت صنعتی حدید مبتکران و شرکت OZOTOSAN در زمینه تامین آینه کامیون چاپار