بازدید استاندار محترم اردبیل و هیئت همراه از کارخانه در حال احداث شرکت حدید مبتکران درشهرستان مشکین شهر و رونمایی از اولین نمونه کامیون ساخته شده در این شرکت که در هفته گذشته موفق به اخذ تاییدیه از شرکت مرسدس بنز آلمان گردید